dimecres, 9 de maig de 2012

Trobada d´escaladors - recomanacions


RECOMANACIONS PER PRESERVAR EL MEDI AMBIENT

Manual de bones conductes.

Recordau que la zona de bloc està ubicada a una finca privada. Per tant, cal minimitzar el nostre impacte en l’entorn, evitant dur cans (hi ha animals a lloure) fent el mínim renou. Tot i que sabem que és un dia per a la trobada d’amics i per la festa no importa que se s´assabentin desde l’altra punta de la finca. Seguiu sempre els camins marcats i els indicadors, no fegeu adreçeres.
Respetau la fauna pròpia del lloc, així com la flora i les roques. Tots els que estan marcats ja han estat oberts i la majoria fets. Així que, no cal llevar vegetació d’aquella que ja s’ha llevat ni modificar cap roca per a poder fer blocs. Pensau que és una zona nova i algunes preses es poden rompre, per mirau d’assegurar els vostres moviments. En general, les caigudes estan netes són bones. Evitau posar els crash pads a sobre la vegetació ni fer moviment pedres.

No deixeu fems en el bosc ni entre els blocs. Les llosques i l’esparadrap també són fems. Una recomanació és fer una bossa (que l’organització vos donarà) comuna entre el grup d’amics que estau plegats, així asseguram que tothom diposita el fems on ha de fer-ho. Evitau en tot el possible deixar
residus orgànics (restes de fruita, d’entrepans…). Són biodegradables, però 200 pells de plàtan escampades pel bosc no és un bon espectacle. Una altra bona opció és enterrar-ho, en tot cas, davall alguna pedra.
A ser possible veniu amb les feines fetes de casa (preferentment les majors). No disposam de banys químics així que l’alternativa és el bosc mateix. Com abans, també és biodegradable, però… En cas d’extrema emergencia intentau allunyar-vos de la zona de bloc (no val fer-ho entre els blocs). Enterrau el que dipositeu sigui amb terra o amb pedres i millor si vos emporteu el paper.

Intentau minimitzar l’ús de magnesi i sobretot de les cleques. Si nó queda remei, netejau-les amb un raspall suau un cop fet el bloc. No usar raspalls metàl·lics per netejar les preses, aquesta practica destrossa la roca.

Respecteu aquestes senzilles recomanacions, perqué en un futur poguem seguir gaudint d’aquesta magnifica zona de bloc.

Moltes gràcies a tots per col·laborar.

L’organització.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada