dimarts, 12 de febrer de 2013

Pagar per anar a trepar - Comuna de Bunyola

"Anunci elevació automàtica a definitiu de l´acord provisional d´Ordenança fiscal Reguladora de la taxa per l´execució del Pla d´Usos de Sa Comuna."
Així começava l´anunci nº 24254 del Boib nº 192 de desembre del 2012 de l´Ajuntament de Bunyola, i tot per dir-mos que s´ha de pagar per anar a Sa Comuna. Taxa que depenent de l´activitat, escalada, caminar, bici, etc...serà mes a menys salada.
En definitiva, amb aquest encapsalament s´han quedat ben amples!.

Però el texte segueix...
 

"Article 2n: Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança la utilització o realització, a l'entorn de Sa Comuna de Bunyola, d'alguna o vàries de les activitats descrites a continuació:
a) Accés a l'entorn de Sa Comuna amb vehicle a motor i dret a aparcament.
b) Acampar a la zona acotada de l'àrea recreativa de Sa Comuna.
c) Fer ús del refugi de l'àrea recreativa de Sa Comuna amb dret a llenya i zona de torrada.
d) Realització d'excursions amb ànim de lucre a l'entorn de Sa Comuna de Bunyola.
e) Organització de proves esportives a l'entorn de Sa Comuna de Bunyola.
f) Realització d'excursions a cavall a l'entorn de Sa Comuna de Bunyola.
g) Realització d'activitats didàctiques a l'entorn de Sa Comuna de Bunyola. Tant aquelles que incorporin un acompanyant de l'Ajuntament de Bunyola, com les que no.
h) L'accés a l'entorn de Sa Comuna per a la realització d'escalada en qualsevol de les seves modalitats.
i) L'accés a l'entorn de Sa Comuna per a la realització de vol lliure, ja sigui en parapent o ultralleuger.
j) La realització d'itineraris organitzats i acompanyats per un guia de l'Ajuntament de Bunyola. Aquest itineraris podran ser a peu, amb bicicleta o a cavall."