dimecres, 9 de maig de 2012

Trobada d´escaladors - Marató de bloc

REGLAMENT DE LA MARATÓ DE BLOC

LA MARATÓ CONSISTEIX EN ENCADENAR EL MAJOR NÚMERO DE PROBLEMES DE BLOC EN EL TEMPS ESTIPULAT.
VOS DONAREM UN CROQUIS DE LA ZONA, AMB TOTS EL SECTORS. DESPRÉS A CADA SECTOR TROBAREU UN CROQUIS AMB ELS NOMS I DIFICULTAT DELS PROBLEMES.
AFERRRAT AL BLOC TROBAREU UN ESPARADRAP AMB EL NÚMERO DEL PROBLEMA. TAMBÉ HI HAURÀ CARTELLS INDICATIUS DE COM ARRIBAR ALS DIFERENTS SECTORS.
TOTS ELS PROBLEMES TENEN SORTIDA PER DALT DEL BLOC, ALERTAU TAMBÉ QUAN BAIXEU DEL BLOC..
S.S. SIGNIFICA COMENÇAR D’ASSEGUT, ES A DIR AMB EL CUL A DAMUNT DEL MATALÀS, LES MANS A LES PRESES DE SORTIDA I ELS PEUS AL BLOC O AL MANCO SENSE TOCAR A TERRA. ELS BLOCS QUE NO HO DIUEN ES COMENÇEN DE DRET.
EXPO. SIGNIFICA QUE EL PROBLEMA EN QÜESTIÓ ÉS EXPOSAT, PER LA SEVA ALÇADA O PER UNA ZONA DE RECEPCIÓ PERILLOSA, MÀXIMA PRECAUCIÓ.
TRAV. SIGNIFICA TRAVESSIA.

CADA PROBLEMA TÉ UNA PUNTUACIÓ, PROPORCIONAL A LA SEVA DIFICULTAT. AIXÒ ES DEL 1 AL 5.
NO ES TINDRÀ EN COMPTE EL TEMPS NI EL NÚMERO D’INTENTS, PER RESOLDRE CADA PROBLEMA.
CADA PARTICIPANT S’APUNTARÀ ELS SEUS BLOCS (IMPORTANT PORTAR LLAPIS O BOLIGRAF), EN EL FULL CORRESPONENT I EN ACABAR S’HA DE FER EL RECOMPTE DELS BLOCS I TREURE LA SUMA TOTAL.
EN AQUESTA COMPETICIÓ NO HI HAURÀ JUTGES, ELS MATEIXOS
PARTICIPANTS FAREU DE JUTGES.


PER FAVOR, NO MANIPULEU CAP PRESA EN ELS BLOCS JA OBERTS, BASTA NETEJAR AMB UN RASPALL SUAU.

QUE HO DISFRUTEU!!!!

L´ORGANITZACIÓ

Cap comentari:

Publica un comentari