dissabte, 21 de maig de 2011

L'efecte àncora

John Allen Paulos, profesor de matemàtiques i escriptor de llibres sobre la influència de la lògica i la probabilitat a la vida diaria, sosté que hi ha distint aspectes psicològics que ens afècten a l´hora de fer càlculs. Uns dells es l´efecte àncora, que es la tendència que tenim a quedar-nos fixats en un número quan se´ns presenta, malgrat no estigui relacionat amb la realitat.
I que te que veure això amb l´escalada?, doncs que, al nostre esport es fan servir els números per quantificar l´esforç que feim per pujar una ruta, I qui ho quantifica? Nosaltres, no?. Cuantes vegades haveu fet una via que no coneixieu i vos han dit un grau molt mes baix de la realitat, l´escalam protestant, li donam un plus, pero encara es distancia del grau que la lògica i la comparativa ens diu. ens hem quedat ancorats al número que ens diguerem.
Això ens passa tant per alt com per baix. No? doncs penseu un poc en escoles de nova creació...
Vet aquí un exemple del tal John Allen per il.lustrar-ho;
Poseu per cas que li demanem a un grup de persones quina es la població de Turquia. Mostrant-los abans de respondre la xifra de 5 milions com a referencia per que díguin si es major o menor d´aquesta quantitat. Curiosament la xifra que respondran-això si no es te idea de la població real- anirà en torn als 15-18 milions. A l´inversa, si posam de xifra 250 milions, la gent pensarà que es molt,  rebaixaran la xifra pero no es mourà tant com ens pensam, en torn als 150 milions.
Devant el desconeixament total, tots s´aferràren a la xifra que es donar com a referència, s´atracaren a la xifra real- Turquia te uns 70 milions d´habitants-, pero es quedaren ancorats a la xifra inicial.
Això funciona també en altres aspectes de la vida, com a l´escalada, si no pensau-ho, quantes vegades no hem dit el grau d´una via per no condicionar a l´altra, si no, provau-ho...

Cap comentari:

Publica un comentari